2. Methodiek van leer- en werktrajecten.

Een leerwerkbedrijf/zorgboerderij kan een plek zijn voor deelnemers om planmatig aan de slag te gaan met het aanleren van vakmatige – en werknemersvaardigheden. De cursus sluit prima aan bij de vorige cursus.

Het MTU-Traject (Meten, Trainen en Uitvoeren) is een proces van cyclisch leren

Het MTU-Traject wordt ingezet om het voor de zorgboer en de deelnemer inzichtelijk te maken waar mogelijkheden liggen en om daar op een goede manier bij aan te sluiten.

        -  Het is niet belangrijk wat de deelnemer nog niet kan, het is belangrijk wat hij al wel kan.

Het MTU-Traject heeft als doel te benadrukken wat de deelnemer wel kan, met als resultaat dat dit de deelnemer stimulans geeft om meer vaardigheden te willen leren, waardoor hij weer meer kan en dus gestimuleerd blijft.

Met als resultaat “een proces van cyclisch leren”   

Het gaat over de volgende onderwerpen;

  • Je zorgboerderij inrichten als leerwerkbedrijf
  • Inzetten van leertrajecten.
  • Methodiek van leerwerktraject
  • Leercondities en leeromstandigheden
  • Vaardigheden als trainer/coach.
  • Opzetten portfolio t.g.v. kandidaat  leerwerktraject

Er zit wel wat huiswerk aan vast voor de cursisten, want we willen de portfolio map graag klaar hebben na de cursus, dan kan er mee gewerkt worden.

Met de portfolio in de hand heb je goed presentatiemateriaal in handen naar nieuwe klanten, gemeentes (WMO) en zorginstellingen.

 Duur:                                 2 dagen op 28 oktober + 4 november 2016
 Deelnemers:                      5 tot 8 personen.
 Prijs:                                  € 350,= (excl. BTW) inclusief studiematerialen.

 


Sebraine Meijerink
 06 26738172

Adres

Sebraine Meijerink

Kaart

Nijlande