Inleiding
De laatste twintig jaar zijn het aantal zorgboerderijen enorm toegenomen. Het is een van de vele veranderingen die binnen de zorg hebben plaats gevonden. De diensten die aan cliënten op een zorgboerderij worden aangeboden passen binnen de verschuiving om goed aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. 
Veel meer dan voorheen staat de cliënt centraal: waar heeft deze behoefte aan, wat zijn haar of zijn mogelijkheden enz.

Trainings & adviesbureau Sebraine Meijerink

Kernbegrippen zijn: deskundigheidsbevordering en inhoudelijke ondersteuning.

Sebraine Meijerink heeft veel ervaring met het opzetten van zorgboerderijen, het trainen en begeleiden van zorgboeren, het "vlottrekken" van zorgboerderijen die niet goed draaien.

Zij kan boeren die overwegen een zorgboerderij op te starten adviseren bij hun oriëntatie. Zij kan begeleiden bij het opstellen van een bedrijfsplan of bedrijfsprofielschets. Dit kan het opstellen van een profielschets van het begeleidend team omvatten, maar ook bijvoorbeeld hoe de inrichting van erf en gebouwen kan voldoen aan de eisen die vanuit de zorgtaken voortvloeien.


Sebraine Meijerink
 06 26738172

Adres

Sebraine Meijerink

Kaart

Nijlande