Portefolio Sebraine Meijerink

Agrarisch Onderwijs Centrum te Houten. Voor het ontwikkelen en geven van een methodiek training voor zorgondernemers en werkbegeleiders.1998 -1999

Hogeschool van Utrecht te Utrecht. Geven van methodiek en vaktechnische tuinlessen voor aankomende werkbegeleiders en activiteitenbegeleiders.1993 - 1999

Zorgboerderij Westbroek in ’t Harde. Projectcoaching van het nieuw op te starten project en methodiektraining voor de werkbegeleiders. 2000

Boerderijproject de Amstelkade te Wilnis. Opstellen van de arbeidsbegroting, het installeren van een leervolgsysteem voor zorgvragers en het trainen van werkbegeleiders tot leerbegeleiders. 2000

Ontwikkelen van een kwaliteitssyteem voor de landbouw en zorg. In opdracht van het landelijk steunpunt Landbouw en Zorg. 2000

Mede auteur van het 1ste handboek landbouw en zorg 2001.

s HeerenLoo-Lozenoord te Ermelo. Training en coaching medewerkers van de kassen en kinderboerderij tijdens een veranderingstraject. 2001

Stichting Bollenstreek te Noordwijkerhout. Projectanalyse en advisering.2002

Hoeve Boschoord te Boschoord. Training ter bevordering van de ontwikkeling van woon- en werkboerderij de Eikenhof. Doorlichting van het project, bedrijfsanalyse en advisering ter verbetering van het behalen van de behandeldoelen van de cliënten, het werkplezier van de medewerkers en het verhogen van de bedrijfsmatige resultaten. 2002.

Provincie Utrecht. In de provincie Utrecht 16 zorgboerderijen opgestart en begeleid tijdens de ontwikkelingsfase. Tevens matching bewerkstelligen tussen zorgboeren en cliënten. 2001-2004

In opdracht van de Stichting Zorgboerderijen Drenthe het schrijven en geven van een oriëntatiecursus voor startende zorgboeren. 2005

Meegewerkt aan het boek over zorgboerderijen 'Een ploeg van goud' uitgekomen in 2005

Boerderijkampen gedraait voor kinderen met gedragsproblemen vanuit eigen zorgboerderij 2007 t/m 2012.

Het geven van lezingen over zorgboerderijen voor diverse instellingen en organisaties.2000 tot heden.

Advisering en doorlichten van particuliere zorgboerderijen. 2000 tot heden.

Training geven aan werkbegeleiders die werkzaam zijn op verschillende zorgboerderijen. Met thema's als leerwerkbedrijven, leertrajecten, bedrijfsplan schrijven, bedrijfsprofilering en team verbetering.

Evenementcoordinatie van paard en erfgoed 2006 t/m 2014 zie: www.paardenerfgoed.nl

Evenementcoordinatie van BallooActief 2013 en 2014 zie: www.ballooactief.nl

Ontwikkelaar van de methodiek "Meten, Trainen en Uitvoeren" voor cursisten van "Leren en Participeren". Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Naast bovengenoemde klussen is Sebraine Meijerink drie dagen in de week bedrijfsleider en unitleider van zorgboerderij De Eikenhof onderdeel van Behandlecentrum Hoeve Boschoord onderdeel van Trajectum. 2002 tot heden.


Sebraine Meijerink
 06 26738172

Adres

Sebraine Meijerink

Kaart

Nijlande