Cliëntmatching 
Welke stappen moet ik als cliënt zetten om op een zorgboerderij terecht te komen?
Taak- en rolverdeling bij cliëntmatching op een zorgboerderij
Het doel van de matching is om een goede passende plek voor de cliënt te creëren, passend bij de vraag van de cliënt en passend bij het specifieke (zorg)aanbod van de boerderij. In de praktijk zijn bij de matching vaak drie partijen betrokken, de cliënt, de zorgboer(in) en de zorgverantwoordelijke, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een juiste matching.

De cliënt:
De cliënt moet voordat hij/zij op zoek gaat naar een plek op een boerderij eerst zelf goed nadenken waarom die de keus voor een boerderij maakt. Dat kan zijn omdat men graag dieren verzorgt, of juist meer kiest voor planten of andere werkzaamheden. Van groot belang is dat er een eigen motivatie is om voor een boerderij te kiezen, waarbij het niet noodzakelijk is dat men kennis heeft van een boerderij. Een eerlijk stuk voorlichting over wat een boerderij wel en niet te bieden heeft kan daarbij nuttig zijn. Het is van belang dat daarbij niet alleen gekeken wordt naar wat voor soort bedrijf de voerkeur geniet maar dat ook vooral goed voorgelicht wordt over het specifieke van een boerderij. Aspecten als de kleinschaligheid, de vaste begeleiding door boer en boerin, de externe contacten die mogelijk zijn, maar ook rust en ruimte moeten goed in beeld worden gebracht, omdat deze aspecten vaak juist de meerwaarde blijken te zijn.
De cliënt moet helder hebben met welk doel hij naar een zorgboerderij wil en of hij/zij daarvoor nog specifiek wensen heeft. Die wensen moeten wel in overeenstemming zijn met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, en die moeten reëel en haalbaar zijn.

De zorgboer(in):
De zorgboer moet voordat hij start met het verlenen van zorg een goede analyse hebben gemaakt van wat hij op zijn bedrijf te bieden heeft. Daarbij gaat het om het aantal cliënten, het aantal dagen per week, de werkzaamheden die gedaan kunnen worden, de begeleiding en vooral met welk doel de zorg wordt aangeboden. Men moet vanuit een innerlijke overtuiging zorg en begeleiding aan de medemens willen gaan bieden, maar wel op een eigen professionele manier. Daarbij is de doelstelling van de zorgverlening wel het belangrijkste uitgangspunt omdat de doelstelling ook de grondhouding bij de begeleiding bepaald. Persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren bepalen vaak de keus.

De zorgverantwoordelijke:
De zorgverantwoordelijke heeft de taak om waar nodig de juiste match tussen de vraag van de cliënt en het aanbod van een boerderij te ondersteunen. Daarvoor is het van belang dat de zorgverantwoordelijke op de hoogte is van de vraag van de cliënt en die toetst op realiteitszin en of deze is afgestemd op de doelstelling van zorg (zie bovenstaande omschrijving van doelstellingen). Ook moet de zorgverantwoordelijke zicht hebben op het beschikbare aanbod van boerderijen in de betreffende regio. Ook is de zorgverantwoordelijke belast met de bewaking en de borging van de kwaliteit van zorgverlening, waarbij wel altijd de kwaliteitsbeleving van de cliënt voorop staat en de belangrijkste graadmeter moet zijn. Het afsluiten van contracten, samenwerkingsovereenkomsten en het regelen van de financiën en het maken van rapportages en zorgplannen is vaak hun verantwoordelijkheid.

Meest gevolgde procedure
Matchen blijft altijd mensenwerk en het belangrijkste in het hele proces is zorgvuldig om te gaan met elkaar en zeker met kwetsbare mensen die steun en begeleiding nodig hebben. 
Menselijke aspecten blijken in de praktijk altijd voor het grootste deel het succes van een match te bepalen. Het moet klikken van beide kanten en zowel cliënt als boer moeten het gevoel hebben dat ze voor elkaar wat kunnen betekenen. 
0m dit te ontdekken is de gevolgde procedure in de praktijk meestal:
1. Vraagstelling van de cliënt, duidelijk in beeld krijgen wat wordt er gevraagd met welke doelstelling en type bedrijf.
2. Onderzoek naar passend zorgaanbod op zorgboerderijen in relevante regio.
3. Eerste afstemming op vraag en aanbod, vaak gedaan door zorgverantwoordelijke
4. Kennismakingsbezoek, waarbij open kennis met elkaar wordt gemaakt, verwachtingen en mogelijkheden van beide kanten worden genoemd.
5. Oriënterende meewerk dag(en), om van beide kanten een beeld te krijgen of het klikt.
6. Proeftijd, afhankelijk van gemaakte afspraken variërend van 1 tot 12 maanden, vaak wordt er een voorlopig contract hiervoor opgesteld.
7. Evaluatie van de proeftijd waarbij het besluit wordt genomen over definitieve plaatsing of niet.
8. Afsluiten van een contract.


Sebraine Meijerink
 06 26738172

Adres

Sebraine Meijerink

Kaart

Nijlande