Doelstellingen.
- Belevingsgerichte dagbesteding, waarbij het product is het bieden van een prettige daginvulling waarbij geen enkele druk wordt gelegd op prestatie of arbeid.
- Arbeidsmatige dagbesteding vraagt veel meer een houding van samen werken op de boerderij. Cliënten worden betrokken bij de werkzaamheden van het bedrijf, zonder dat deze arbeid enige economische waarde heeft voor het bedrijf of de cliënt. De grondhouding hierbij is uitnodigend en stimulerend mensen aanspreken op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden leggen daar waar dat mogelijk is.
- Arbeidstraining gaat het om toe leiden naar betaald werk. Hierbij moet naast het aanleren van vaardigheden, arbeidsprestaties, werkritme en werkhouding ook sociale vaardigheden een belangrijke rol. De training is gericht op doorstroom naar betaald 
werk.
- Vrijetijdsbesteding. In de vorm van logeren en weekendopvang biedt op tijdelijke basis, buiten de eigen thuissituatie, professionele zorg en/of begeleiding en ondersteuning aan mensen met een zorgvraag. Zorgvragers kunnen af en toe of met een bepaalde regelmaat uit logeren gaan. De opvang is mogelijk gedurende weekenden (weekendopvang), midweken en vakantieperioden (logeren). De redenen voor tijdelijke opvang zijn zeer divers en vooral afhankelijk van de vraag van een cliënt of zijn belangenbehartiger. 
- Naschoolse opvang
- Crisisopvang / Time-out


Sebraine Meijerink
 06 26738172

Adres

Sebraine Meijerink

Kaart

Nijlande